AVEL

Eminent Canine kommer endast avla på hälsotestade hundar - vi brinner för hundens mentalitet och sunda exteriör. Vi avser följa rekommendationerna i RAS (Rasspecifik Avelsstrategi) som är framtagen av Svenska Continental Bulldog Klubben och godkänd av Svenska Kennelklubben. Klicka här för att ta del av dokumentet. Detta för att vi värnar om rasens hälsa nu och framgent. 

Vår kennel är registrerad hos SKK och FCI och vi är medlemmar i Svenska Continental Bulldog Klubben och Continental Bulldog Club Deutschland.